Entrada gratuïta amb acreditació

Recollida d’entrades a les taquilles del Museu en presentar el document oficial acreditatiu vàlid per a cada cas. És imprescindible que hi consti la data de caducitat.

Se’n podrà beneficiar tothom que pugui acreditar aquesta condició, independentment de la seva nacionalitat.

En el cas que els documents no incloguin fotografia, s’haurà d’ensenyar el DNI o el passaport.

 • Menors de 18 anys
 • Majors de 65 anys
 • Estudiants fins als 25 anys (recomanem als alumnes estrangers presentar el carnet internacional d’estudiants, ISIC)
 • Periodistes
 • Titulars del carnet jove o document equivalent
 • Persones amb discapacitat. També podrà accedir al Museu de forma gratuïta la persona que l’acompanyi, sempre que aquesta sigui imprescindible perquè la persona amb discapacitat pugui realitzar la seva visita (aquesta circumstància ha de constar a la targeta i/o resolució de discapacitat expedida pels organismes de les administracions públiques)
 • Desocupats
 • Grups familiars integrats per almenys un adult i tres descendents (o dos si un d’ells té alguna discapacitat), inclosos en el mateix títol de família nombrosa
 • Personal docent (recomanem als professors estrangers presentar el carnet internacional de professor, ITIC)
 • Guies oficials de turisme
 • Personal que presta els seus serveis en els museus adscrits al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte d’Espanya

Membres de les següents associacions:

 • Real Patronato del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
 • Real Asociación de Amigos del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
 • Donantes de bienes culturales al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 
 • Voluntarios culturales en el Museo
 • AA (Asociación de les Artes Visuales d’Asturies)
 • AAVIB (Associació d’artistes Visuals de les Illes Balears) 
 • AAVC (Associació d’Artistes Visuals de Catalunya) 
 • AAVAM (Asociación de Artistas Visuales Asociados de Madrid) 
 • AEM (Asociación Española de Museólogos) 
 • AICAV (Asociación Islas Canarias de Artistas Visuales) 
 • APME (Asociación Profesional de Museólogos de España) 
 • ANABAD (Asociación Nacional de Archiveros, Bibliotecarios y Museólogos) 
 • AVA (Asociación de Artistas Visuales Agrupados de Castilla y León) 
 • AVER (Asociación de Artistas Visuales en Red)
 • AVVAC (Associació de Artistes Visuals de València, Alacant i Castelló) 
 • CIMAM (Comité Internacional de Museos de Arte Moderno) 
 • COAM (Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid)
 • GEIIC (Grupo Español del International Institute for Conservation) 
 • IAC (Instituto de Arte Contemporáneo) 
 • ICOM (Consejo Internacional de Museos) 
 • ICOMOS (Consejo Internacional de Monumentos y Sitios) 
 • MAV (Asociación de Mujeres en las Artes Visuales)
 • UAAV (Unión de Asociaciones de Artistas Visuales)

Share