Anna Oppermann

Eutin, Alemania, 1940 - Celle, Alemania, 1993