Sala 400.04 La vanguardia «frívola» en la postguerra