Trisha Brown

Aberdeen, Washington, USA, 1936 - San Antonio, Texas, USA, 2017