Rebecca H. Quaytman / Boston, Massachusetts, USA, 1961

Share