Shoji Ueda

Saihaku, Japan, 1913 - Sakaiminato-shi, Japan, 2000