Cabeza llorando (IV). Postscripto de «Guernica» (Weeping Head [IV]. Postscript of "Guernica")