Entrada gratuíta con acreditación

Recollida de entradas nos despachos de billetes do Museo, tras presentar o documento oficial acreditativo válido para cada caso. É imprescindible que este reflicta a data de caducidade.

Poderán beneficiarse todos os públicos que poidan acreditar esta condición, independentemente da súa nacionalidade.

No caso de que os documentos non inclúan fotografía, deberase mostrar o DNI ou o pasaporte.Menores de 18 anos.

 • Maiores de 65 anos
 • Estudantes ata 25 anos (recoméndase aos alumnos estranxeiros presentar o carné internacional de estudantes, ISIC)
 • Xornalistas
 • Titulares de carné xove ou similar
 • Persoas con discapacidade. Tamén poderá acceder ao Museo de forma gratuíta a persoa que a acompañe, sempre e cando esta sexa imprescindible para que aquela poida realizar a súa visita (debe constar esta circunstancia na tarxeta de discapacidade e/ou na resolución expedida polos organismos das administracións públicas)
 • Desempregados
 • Persoal docente (recoméndase aos profesores estranxeiros presentar o carné internacional de profesor ITIC)
 • Grupos familiares integrados por polo menos un adulto e tres descendentes (ou dous, se un deles ten algunha discapacidade), incluídos no mesmo título de familia numerosa
 • Guías oficiais de turismo
 • Persoal que presta os seus servizos nos museos adscritos ao Ministerio de Educación, Cultura e Deporte de España

Os membros das seguintes asociacións:

Os integrantes das seguintes institucións e asociacións deben recoller a súa entrada no mostrador de acceso preferente do edificio Sabatini.

 • Real Patronato del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
 • Real Asociación de Amigos del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
 • Donantes de bienes culturales al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 
 • Voluntarios culturales en el Museo
 • AA (Asociación de les Artes Visuales d’Asturies)
 • AAVIB (Associació d’artistes Visuals de les Illes Balears) 
 • AAVC (Associació d’Artistes Visuals de Catalunya) 
 • AAVAM (Asociación de Artistas Visuales Asociados de Madrid) 
 • AEM (Asociación Española de Museólogos) 
 • AICAV (Asociación Islas Canarias de Artistas Visuales) 
 • APME (Asociación Profesional de Museólogos de España) 
 • ANABAD (Asociación Nacional de Archiveros, Bibliotecarios y Museólogos) 
 • AVA (Asociación de Artistas Visuales Agrupados de Castilla y León) 
 • AVER (Asociación de Artistas Visuales en Red)
 • AVVAC (Associació de Artistes Visuals de València, Alacant i Castelló) 
 • CIMAM (Comité Internacional de Museos de Arte Moderno) 
 • COAM (Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid)
 • GEIIC (Grupo Español del International Institute for Conservation) 
 • IAC (Instituto de Arte Contemporáneo) 
 • ICOM (Consejo Internacional de Museos) 
 • ICOMOS (Consejo Internacional de Monumentos y Sitios) 
 • MAV (Asociación de Mujeres en las Artes Visuales)
 • UAAV (Unión de Asociaciones de Artistas Visuales)

Share